Tko su Diskusari?

Tko su Diskusari?
Mi smo skupina akvarističkih zanesenjaka i ljubitelja jedne od najljepših vrsta slatkovodnih riba – Diskusa i odlučili smo se, nakon dugo godina druženja po forumima i društvenim mrežama, udružiti i osnovati Udrugu koja će imati sljedeće ciljeve koji će biti ugrađeni u naš Statut…

 

 

 

CILJEVI I DJELATNOST

Članak 6.

Udruga je osnovana s ciljem promicanja i unapređenja držanja i uzgoja akvarijskih riba diskusa (Symphysodon) u Hrvatskoj

Članak 7.

U svrhu ostvarivanja cilja propisanog člankom 6. Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti:
savjetovanje i pomoć osobama zainteresiranim za držanje i uzgoj diskusa

  • izdavanje časopisa, publikacija i letaka sukladno posebnim propisima
  • uspostavljanje stručne suradnje sa stručnjacima i asocijacijama za akvaristiku te za držanje i uzgoj diskusa iz Hrvatske ili inozemstva
  • sudjelovanje u programima u organizaciji, koji se provode u cilju razvitka, unapređenja, te promidžbe akvaristike i držanja i uzgoja diskusa te ekologije
  • okupljanje građana koji se bave, koriste ili su na neki drugi način povezani sa akvaristikom i diskusima
  • poticanje djelotvornog razvoja i unapređenje akvaristike
  • aktivno korištenje i procjena uporabljivosti akvarističke opreme i tehnologije
  • organiziranje seminara, predavanja i radionica o akvaristici i držanju i uzgoju diskusa te ekologiji.
  • Popularizacijom znanstvenih, tehničkih i tehnoloških dostignuća samog akvarističkog hobija i držanjem i uzgojem diskusa, kao i ekologije predavanjima, izložbama i na druge načine koji pridonose razumijevanju, mogućnosti prosudbe, širenju i primjeni tih postignuća od strane što većeg pučanstva, a naročito mladeži, i njihovom poticanju za bavljenje prirodoslovnim i ekološkim djelatnostima.
  • Održavanjem natjecanja, susreta, izložbi, stručnih ekskurzija i sličnih priredbi, te sudjelovanjem na sličnim manifestacijama u organizaciji drugih Udruga
  • suradnja sa gospodarskim i drugim organizacijama te školama

školovanjem i osposobljavanjem članova za stjecanje i proširivanje znanja i vještina, izražavanje i potvrđivanje njihovih stvaralačkih sklonosti i sposobnosti u svrhu primjene i korištenja sveukupnog potencijala akvarističkih dostignuća, te zaštite i unapređivanja životnog i radnog okoliša

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.